Är det möjligt att ansluta diskmaskinen till varmt vatten

Moderna diskmaskiner underlättar arbetet och sparar tid, vår viktigaste resurs. Det enda stora minus är energiförbrukningen vid uppvärmning av vatten för diskmedel. Elektricitet är inte billigt idag, och en rimlig fråga uppstår - tänk om du inte värmer upp vattnet i diskmaskinen utan applicerar varmt vatten på det? Är detta möjligt, och hur kommer det att påverka maskinens drift? Fördelar och nackdelar med en sådan anslutning kommer att behandlas i artikeln.

Det traditionella sättet att ansluta vatten till enheten

De flesta av diskmaskinerna i världen är utformade för att ansluta till ett kallt vattenförsörjningssystem, så denna anslutningsmetod anses vara traditionell. Bruksanvisningar beskriver vanligtvis anslutningsprocessen steg för steg.

Sannolikheten för en diskmaskin med varmt vatten

Möjligheten att ansluta beror direkt på diskmaskinens märke - inte alla modeller kan anslutas till varmt vatten. När du ansluter, använd en slang avsedd för varmt vatten. Det är vanligtvis markerat med en röd rand. Och det handlar inte ens om märkning - olika material används för olika slangar som uppfyller vissa krav.

Nyanser av att ansluta varmt vatten till diskmaskinen

Hur man tar reda på om varmt vatten kan tillföras enheten

Innan du ansluter PMM till varmvattenförsörjningen måste du se till möjligheten för detta alternativ - dess giltighet bör skrivas i enhetens bruksanvisning. Vissa modeller har också ett hybridanslutningsalternativ - från två slangar samtidigt.

Nödvändiga verktyg och material

För arbete behöver du:

 • vattenslang med hög temperatur;
 • mässing tee (inte silumin) med ventil;
 • grovt vattenfilter;
 • justerbar skiftnyckel, tång, teflonband.

Anslutningsförfarande

Anslutningen sker i följande ordning:

 • stäng av vattentillförseln;
 • förbereda vattenrörets utlopp;
 • anslut en tee till röruttaget;
 • anslut vattenintagslangen till tee;
 • fästa ett grovt filter på slangens fria ände;
 • anslut diskmaskinen till vattenförsörjningssystemet.

Säkerhetsförhållanden

Man bör komma ihåg att det i ett varmt vattenförsörjningssystem alltid finns högt tryck. Du får aldrig spara på en slang - detta är full av snabba skador. Följ instruktionerna vid anslutning, försegla försiktigt försörjningarna med teflontejp. Innan du sätter i drift enheten, se till att du utför en testkörning och se till att det inte finns några läckor.

Varning! Använd aldrig en jordad diskmaskin! Möjlig elektrisk stöt.

Fördelar och nackdelar med att ansluta en diskmaskin till varmt vatten

Frågan om att spara

Kommer det att spara? Det här är en tuff fråga, och här är varför:

 • Den tillåtna driftstemperaturen vid diskmaskinen överskrider inte 70 grader, om den överskrids kan filtreringssystem misslyckas.
 • Ett grovt filter behövs definitivt - det finns mycket smuts och skräp i varmvattenförsörjningssystemet.
 • Snabbt fel i slangar och packningar på grund av höga temperaturer.

Det enda plus är minskningen av energiförbrukningen för uppvärmning av vatten.

Förlängning av enhetens livslängd

Som beskrivits ovan kan du inte använda den under onormala förhållanden för att diskmaskinen ska lösa garantiperioden. Om det misslyckas och med användning av hettvattensystemet kan garantin upphävas. I slutändan kan förbrukningen av en och en halv kilowatt vid uppvärmning bli mycket billigare.

Vid anslutning av kallt vatten späds det dessutom ut med ett speciellt salt från jonbytaren för större mjukhet. Om temperaturen bryts misslyckas justeringssystemet snabbt.

Påverkan på diskmedelsprocessen

Kvaliteten på tvätt av diskarna förändras inte mycket, eftersom diskmaskinen har ett termiskt relä som värmer vattnet till en viss arbetstemperatur. Om inte processhastigheten ökar på grund av att det inte finns något behov av uppvärmning. Huruvida en sådan anslutning av diskmaskin är vettig är en viktig punkt.

Loading...

Lämna Din Kommentar